Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet fvert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280 000,- per landbruksvikar.

Her finn du heile kravet samt det som bare gjeld velferdsordningane.

Jordbrukets krav 2018

Jordbrukets krav 2018 – velferd