Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Landbruksvikarordningen (historikk)

Landbruksvikarordningen ble i sin tid opprettet for å gi foretak med husdyrhold og planteproduksjon tilbud om landbruksvikar ved kortvarig sykdom og i krisesituasjoner.  Landbruksvikarene var fram til 2008 kommunalt ansatt, men i jordbruksoppgjøret 2007 ble vedtatt en vesentlig endring i ordningen.  Fra 1/1- 2008 ble det gitt tilskudd til avløserlag / landbrukstjenester som ansatte landbruksvikar i sin virksomhet.  Samtidig falt den tidligere tilskuddsordningen til kommunene bort.

Målsettingen med omleggingen var å få til en landsdekkende ordning med tilbud om landbruksvikar til alle bønder i Norge.

Situasjonen i Sør Gudbrandsdal:
Øyer kommune har fortsatt en kommunalt ansatt landbruksvikar i 100% stilling.  Vi har inngått en avtale om leie av vikaren fra kommunen innenfor reglene i den nye ordningen.   I Gausdal gikk den kommunalt ansatte landbruksvikaren av med førtidspensjon i 2010.  Vi utlyste stillingen  som landbruksvikar  og hadde en person ansatt i noen måneder før han sluttet p.g.a. helsemessige problemer.  Etter dette har vi knyttet til oss personer som påtar seg beredskapsoppdrag ved behov.   Dette har fungert bra ved at ordningen har gitt større fleksibilitet og større tilgjengelige ressurser i de tilfeller der flere er syke samtidig.

Bare ta kontakt hvis du har behov for landbruksvikar, eller har spørsmål til ordningen.