Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Næringsutvikling

Dette er en side vi har opprettet for å kunne informere om hva vi kan bidra med for dem som driver med- eller kan tenke seg å starte opp med en tilleggsnæring på gården. 


Interessert i tilleggsnæring?


Vår brosjyre til gårdbrukere i Lillehammerregionen finner du her.

Nærmere info. og beskrivelser av de tjenesteområdene som er nevnt i brosjyren finner du her.


Vår oppfordring:

Tenk igjennom om du har ledig arbeids- og/eller utstyrskapasitet.?  Har du for eksempel spesiell kompetanse og erfaringer du kunne tenkt deg utnyttet på en bedre måte, enten alene eller sammen med andre, så håper vi å høre fra deg!
Vi ser det som en stor fordel dersom flere går sammen og samordner sitt tjenestetilbud. Dette vil øke både leveringsdyktighet og kapasitet på tjenesten.