Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Om oss

Landbrukstjenester Sør Gudbrandsdal  SA er navnet på enheten som ble dannet etter at at Gausdal avløserlag og Øyer/Tretten Avløserlag slo seg sammen fra 1/1-2007.

Vi har nå mer enn 25 års erfaring som arbeidsgiver og som vikar og lønningskontor for våre kunder innen landbruket.

Landbr.tjenester SG. er ett samvirkeforetak som eies av bønder i  Gausdal, Øyer og Tretten.

Vi er organisert som en selvstendig juridisk enhet med regnskap- og revisjonsplikt. Samlet omsetning i 2021 var kr. 21,2mill.  I alt 435 personer mottok lønn fra oss i 2021.

Som medlem i Norske landbrukstenester nyter vi godt av faglig samarbeid og støtte.
Vi oppnår blandt annet markedets gunstigste priser på forsikringer og obligatorisk tjenestepensjon.

Vi påtar oss også arbeidsgiveransvar for arbeidstakere som arbeider i andre
bransjer enn i landbruket.

Vi har ellers en målsetting om å være en aktiv støttespiller for våre medlemmer når det gjelder å finne enkle og rasjonelle løsninger for organisering og administrering av ulike samarbeidstiltak innen landbruket.   Ett eksempel på dette er organisasjonsmodellen vi etablerte  for administrering av de mange beitelagene i Gausdal.

Åpningstiden ved kontoret i Gausdal er:

Mandag til Torsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Styret i 2020 og fram til årsmøtet i 2021 består av:

 Navn  Adresse   Telefon
 Leder: Erik Stavseth Vedum  2635 Tretten  98871730
 Nestleder: Olaf Holen Skjelsvold  2656 Follebu  97687952
 Styremedlem:  Morten Olav Jonassen  2657 Svatsum  41235648
 Styremedlem:  Anne Braastad Lie  2636 Øyer  97147343
 Ansattes rep.:  Lene Marie Fuglestrand 2635 Tretten  46506788

Administrasjonen består av:

Daglig leder:            Helge Offigstad,  2635 Tretten,  mobil jobb  90239486 / mobil privat 41558098

Kontormedarbeider:   Elin Hong,  2635 Tretten,   mobil 92295702