Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Velkommen til Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA.

 

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...