Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Velkommen til Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA.

 

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...