Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal SA

Skjema /dokumenter

Avløserplan 2020 ( dok)

Avløserplan_2020 (pdf)

 

Timeliste

Timeliste, m. arb.avtale

Timelistene trykkes i sett a’ 3 eksemplar, ett sett til arbeidstaker, ett til oppdragsgiver og ett til arbeidsgiver.  Vi godtar også listene som er lagt ut på sida her dersom de blir sendt/levert til oss i utfylt- og undertegnet stand.

Reiseregning

Egenerklæring sykdom

Opplæringsattest